EgenVilja2020

Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet!

Rätten att fritt och säkert avbryta en graviditet utgör en central del av kvinnors kroppsliga och reproduktiva självbestämmanderätt.

Den finska lagen om avbrytning av havandeskap respekterar inte en gravid kvinnas självbestämmanderätt. Lagen är 50 år gammal och sträng jämfört med övriga europeiska länder. Kampanjen EgenVilja2020 strävar till att uppdatera och modernisera lagen!

För att få avbryta en graviditet krävs det enligt finsk lag att den gravida har ett utlåtande av en hälsocentrals- eller privatläkare. För utlåtandet måste den gravida redogöra för orsakerna till att hon söker rätt att avbryta graviditeten; t.e.x. ekonomiska eller sociala orsaker. Därutöver krävs ett utlåtande av en andra läkare.

Systemet är onödigt komplicerat och tidvis också förnedrande. Förfarandet tär på bashälsovårdens resurser och kan leda till dröjsmål. Därför driver kampanjen EgenVilja2020 på att kravet på utlåtande av två skilda läkare ska slopas från lagen och att kvinnan på egen begäran ska ha rätt till att avbryta havandeskap fram till slutet av den tolfte graviditetsveckan.

Enligt nuvarande lag bör avbrytning av havandeskap – såväl medicinsk som kirurgisk – göras på ett sjukhus som har tillstånd för ingreppet, vilket i praktiken innebär ett förlossningssjukhus. Numera görs 97 % av avbrytningarna medicinskt, och således är lagens krav på specialsjukvård ogrundat för medicinska avbrytningar. Därför driver kampanjen på att slopa kravet från lagen. Avbrytningarna kunde också göras på t.ex. familje- eller preventivrådgivningen.

Att söka avbrytning av havandeskap är alltid resultatet av grundligt övervägande. Kvinnans beslut och hennes orsaker till det hör inte till utomstående. Gravida har rätt till kroppsligt självbestämmande!