Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!

OmaTahto2020 on kansalaisaloite, jonka tavoitteena on päivittää Suomen laki raskauden keskeyttämisestä nykyaikaiseksi, eurooppalaista lainsäädäntöä vastaavaksi ja raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Kansalaisaloite vaatii, että jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto ja että kahden lääkärin lausunnosta luovutaan.

Oikeus vapaaseen ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta. Suomen laki raskauden keskeyttämisestä ei kunnioita raskaana olevan itsemääräämisoikeutta. Laki on 50 vuotta vanha ja muihin Euroopan maihin verrattuna tiukka.

Kansalaisaloite avattiin allekirjoituksille 23. syyskuuta 2020. Nimien keräys päättyi 1. marraskuuta 2020.

Aloite luovutettiin eduskunnalle joulukuussa 2020. Seuraavaksi luvassa on kansalaisaloitteesta käytävä lähetekeskustelu, jonka odotetaan tapahtuvan aikaisintaan helmikuussa 2021.

Miksi lakimuutos tarvitaan?

Suomessa keskeytykseen saamiseen ei riitä raskaana olevan oma tahto. Laki edellyttää keskeytykselle perusteluja sekä kahden lääkärin erillistä lausuntoa. Lausunnon saamiseksi raskaana olevan on selvitettävä syyt – esimerkiksi taloudellinen tai sosiaalinen elämäntilanne – joiden perusteella raskauden keskeytystä haetaan. OmaTahto2020-kampanja vaatii, että perustelujen sekä lääkärin lausuntojen vaatimisesta luovutaan. Perusteluiden vaatiminen voi olla nöyryyttävää ja antaa lääkärille mahdollisuuden arvioida ja jopa arvostella keskeytystä hakevan perusteita.  Kuten suurimmassa osassa muitakin Euroopan maita, myös Suomessa raskaudenkeskeytys tulee saada raskaana olevan omasta pyynnöstä.

Nykyisen järjestelmän mukaisesti ensimmäinen lääkärin lausunto haetaan perusterveydenhuollosta ja toinen erikoissairaanhoidosta. Käytännössä tämä tarkoittaa terveyskeskusta ja synnytyssairaalaa. Nykyisen lain mukaan raskauden keskeytys – niin lääkkeellinen kuin kirurginen kin – tulee suorittaa toimenpideluvan saaneessa sairaalassa eli synnytyssairaalassa. Nykyään yli 95 % keskeytyksistä tehdään kuitenkin lääkkeellisesti, joten lain vaatimus erikoissairaanhoidosta on lääkkeellisten keskeytysten kohdalla tarpeeton. Vaatimus kahden lääkärin lausunnosta ja kaikkien keskeytysten ohjaaminen erikoissairaanhoitoon pitkittää prosessia tarpeettomasti ja kuormittaa sekä keskeytystä hakevaa että terveydenhuollon resursseja. 

Näkökulmia

”Olisikin syytä tunnustaa tosiasiat ja tukea naisten itsemääräämisoikeutta muuttamalla lakia siten, että suomalaisilla naisilla on myös periaatteessa oikeus päättää omasta kehostaan, muun muassa raskauden keskeyttämisestä sen alkuvaiheessa. Silloin myös Suomen kansainvälinen työ naisten oikeuksien puolesta olisi uskottavampaa.”

Johanna Niemi
Minna Canth -akatemiaprofessori, Turun yliopisto”Miksei meillä saman tien voisi olla liberaali laki, kun seksuaalioikeudet ovat kerran osa ihmisoikeuksia?

Katriina Bildjuschkin
puheenjohtaja, Suomen Kätilöliitto

”Laki raskaudenkeskeytyksestä tarvitsee päivitystä
Laki edellyttää perustetta ennen 12. raskausviikkoa tehtävälle keskeytykselle, kahden lääkärin hyväksyntää naisen päätökselle sekä keskeytysten hoidon keskittämistä sairaaloihin. Nämä vaatimukset ovat nykytilanteessa tarpeettomia ja ne pitäisi poistaa.”

Oskari Heikinheimo
professori, Helsingin yliopisto
osastonylilääkäri, HUS
Raskaudenkeskeytys; Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja

Mika Gissler
tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
vieraileva professori, Karoliininen instituutti

Satu Suhonen
dosentti, Helsingin yliopisto
vastuulääkäri, Keskitetty ehkäisyneuvonta
Raskaudenkeskeytys; Käypä hoito -työryhmän jäsen

Asiantuntijoiden puheenvuoroja

Suomessa raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut tasaisesti

Lähde: THL

Laskeva raskauden-keskeytysten lukumäärä on pitkälti sen tulosta, että ehkäisystä ollaan kiinnostuneita ja huolehditaan vastuullisesti.

Lukujen pitäminen alhaisena edellyttää esimerkiksi laajojen ehkäisymahdollisuuksien tarjoamista ja avointa seksuaalikasvatusta.